Záměr obce - prodej části pozemku 1469/1 KÚ Březské