E-podatelna

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu: zablati@kr-vysocina.cz.