Historie obce

Je nemožné určit přesné datum, kdy přišli na místo dnešní obce první osadníci. V době, kdy člověk žil ještě kočovným způsobem, nezakládal žádná města, žádné osady, byla oblast pozdější Českomoravské vrchoviny nehostinným krajem, kde všude převládaly bažiny, zalesněné kopce a všude pobíhala divoká zvěř. Dnešní pohled na zdejší krajinu ani v nejmenším nepřipomíná těžké časy, kterými museli projít první osadníci. Trpělivost a průbojnost tehdejších obyvatel z různých koutů světa v boji s přírodou dala vzniknout prvním chatrčím, ke kterým přibývaly další, až v širokém okolí vzniklo mnoho osad, měst a také obec Záblatí.                    

Ve 14. století patřilo Záblatí pánům z Meziříčí, počátkem následujícího století se dostalo k náměšťskému panství a zůstalo tam až do roku 1850. Po dalších sedmnácti letech přičlenění k Osové Bítýšce obec Záblatí novodobě vznikla a uchovala si staré pečetidlo na němž je rýč a radlice s nápisem "Dědina Zablaty". Po správních reformách v polovině minulého století bylo začleněno do soudního okresu Velké Meziříčí a patřilo tam až do roku 1892. Od tohoto roku až do doby poválečné (do roku 1949) mělo Záblatí soudní okres ve Velké Bíteši. Od roku 1960 se na automobilových značkách a ve všech úředních listinách uvádí okres Žďár nad Sázavou.                    

Počátky obce jsou patrně starší než první písemné zmínky a jsou zřejmě těsně spjaty se vznikem Osové Bítýšky. Podle písemných dokladů je první zmínka o Záblatí až z konce 14. století (přitom Záblatí mohlo vzniknout minimálně o půlstoletí dříve), kdy se v roce 1356 v listině Jana z Meziříčí (tedy Velkého) uvádí, že Jan z Meziříčí zajistil své manželce Anně ze Šternberka věno na Záblatí a jiných vsích. V dalším písemném dokladu z roku 1365 věno ještě zvýšil. Od založení ale bylo zcela jistě Záblatí vzhledem ke své blízkosti spojeno s Osovou Bítýškou, s níž sdílelo mnoho společných osudů.                                                        

V roce 1867 došlo, zřejmě na přání záblatských, k odloučení od Osové Bítýšky a vytvoření samostatného správního celku, tedy samostatné obce. Politickým okresem pro Záblatí bylo v té době Velké Meziříčí, soudním okresem od roku 1892 Velká Bíteš. Tento stav trval až do značně převratných správních reforem zavedených od roku 1949, kdy v letech 1949 až 1960 Záblatí patřilo okresu Velká Bíteš, po roku 1956 až doposud k okresu Žďár nad Sázavou.Tak jako v dřívějších dobách se i v druhé polovině 19. století vedlo v Záblatí řemeslníkům. Je až s podivem, že tak malá obec měla tolik řemeslníků a že tu nepůsobila jako konkurence velmi blízká Osová Bítýška. Měli-li bychom to shrnout, pak Záblatí byla obec úspěšných větších sedláků a řemeslníků. Z řemesel byl např. zastoupen švec, kovář, tkadlec, zedník, krejčí, kolář atd.                                    

Záblaťské děti chodily od počátku do školy v Osové Bítýšce. Ve školním roce 1885 až 1886 jich bylo 47, ve školním roce 1892 jen 42. Na stavbu nové školy v Osové Bítýšce přispělo Záblatí v roce 1893 částkou 1428 zlatých 47 krejcarů.                                    

Velkou pohromou byly požáry. Máme zprávu, že 4. června 1757 v noci vypukl v Záblatí požár, kdy vyhořely čtyři grunty a také jeden malý domek. Jeden z vyhořelých gruntů byl pustý ještě v roce 1775 a pole užívala obec za plat. Další požár postihl Záblatí 5.září 1906, který způsobil šestiletý chlapec tím, že si udělal ohníček u hromady vymlácené slámy. Bylo zničeno 9 domů, 9 chlévů, 8 stodol s téměř celou sklizní a se vším nářadím. Rozsáhlost požáru byla mimo jiné způsobena i tím, že střechy stavení byly kryty šindelem a došky a pouze dvě střechy pálenými taškami. Přestože hasiči z Osové Bítýšky přijeli v rekordním čase 8 minut a celkem zasahovalo 6 hasičských sborů s osmi stříkačkami, požár se rychle rozšířil a způsobil velké škody.                                                                                        

Významným dnem pro obec Záblatí bylo datum 7. února 1928, kdy obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zavedení elektrického proudu do obce. Dalším milníkem byla stavba kanalizace, na jejíž výstavbu se zaměstnali muži z širokého okolí a tím se také snížila nezaměstnanost v kraji.                                                    

Zlomovým rokem pro obec Záblatí byl však rok 1990, kdy po sedmnácti letech nesamostatnosti se obec oddělila od Osové Bítýšky. Od tohoto roku se opět začaly psát samostatné dějiny Záblatí a obec se začala ubírat svým vlastním směrem.                                                    

V nedaleké minulosti, v roce 1999, byla dokončena plynofikace obce, úspěšně proběhla kolaudace dětského hřiště (viz Galerie) a v neposlední řadě byl ukončen extravilán, čímž se zkompletovaly obecní pozemkové úpravy. Záblatí v tomto směru nese primát, jelikož kompletaci pozemkových úprav dokončila jako 1. ve žďárském okrese a v celorepublikovém zápisu do katastru nemovitostí má pořadové číslo dvě. V roce 2000 byl kolaudován most přes potok za místní prodejnou.                                                    

V roce 2000 získala obec Záblatí od spolku pro obnovu venkova, svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR "ČESTNÝ DIPLOM" za aktivní práci při obnově venkova v krajském kole soutěže "VESNICE ROKU 2000".                                                    

Zdroj informací: "Záblatí v minulých stoletích"                                                    
(Autoři: Miroslav Loup ml., PhDr. Jiří Adámek, PhDr. Jozef Peterka)