Územní plán obce Záblatí

Územně plánovací dokumentace - Záblatí

Právní stav po Změně č. 1 Územního plánu Záblatí (nabytí účinnosti 7.10.2010)

Zobrazit územní plán  

Územní plány obcí (ÚPD) (kr-vysocina.cz)