Schválený závěrečný účet a hospodaření SVK za rok 2022