Rozpočtové opatření č. 4/2024

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 12.5.2024

RO-Zablati-c-4-2024.pdf