Rozpočtové opatření č. 3/2024

Rozpočtové opatření schváleno starostou obce dne 2.4.2024

RO-Zablati-c-3-2024.pdf