Rozpočtové opatření č. 2/2024

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 6.3.2024


RO-Zablati-c-2-2024.pdf