Rozpočtové opatření č. 1/2024

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 30.1.2024

RO-Zablati-c-1-2024.pdf