Zápis do MŠ Ořechov

Zápis dětí do MŠ Ořechov na školní rok 2024/2025

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu do mateřské školy v úterý 14. května 2024 v době od 9.30 hodin do 16.00 hodin.

Předem si dohodne čas, na který se dostaví do MŠ – lze sjednat telefonicky i osobně. 

Počínaje dnem 15. 4. 2024 v době od 6.30 do 15.30 hodin si zákonní zástupci vyzvednou tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování.


Organizace-zapisu-pro-skolni-rok-2024-2025.pdf

Kriteria-prijeti.pdf