Poplatky na rok 2024

komunalPOPLATKY NA ROK 2024:

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD 

600,- Kč/rok na osobu a 300,- Kč/rok děti do 6 let (včetně).  

Poplatek je splatný do 30. 4. 2024

Nálepky pro letošní rok na odpadové nádoby jsou k vyzvednutí na OÚ. 

 

PES 

100,- Kč/rok za jednoho psa      

Poplatek je splatný do 30. 4. 2024

 

Poplatky je možno uhradit přímo na OÚ nebo zaslat na účet obce:

 32 821 751/ 0100 - variabilní symbol číslo popisné.

 

Při platbě převodem je nutno oddělit poplatek za SKO a poplatek za psa.