KONTAKTY OÚ

Telefon: 605 538 420

Datová schránka
ID: fzja8hz

Adresa:
Záblatí 47, 594 53

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Středa: 18:00 - 19:00
 

Newsletter

Nechte se informovat o novinkách v obci Záblatí a zadejte
Tesydo

Úvod > O obci > Současnost

Současnost

Rozvoj obce pokračuje i v novém století. V roce 2001 byl vydán almanach „Záblatí v minulých stoletích“, který dává ucelený přehled o historii obce.

Roku 2002 byla dokončena celková rekonstrukce kanalizace, vyasfaltována komunikace přes celou obec a provedena částečná výstavba chodníků.

V roce 2003 bylo provedeno odbahnění Pelgramského rybníka.

V roce 2004 obec vstoupila do Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, jehož úkolem je ochrana a prosazování společných zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při komplexním rozvoji a výkonu samostatné působnosti obcí.

V roce 2005 došlo ke schválení územního plánu obce, který již zahrnoval novou obytnou zónu „Tři kaštany“.

V roce 2006 obec finančně přispěla na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Osové Bítýšce.

V následujícím roce 2007 proběhla oprava budovy obecního úřadu a především byly dokončeny inženýrské sítě v lokalitě „Tři kaštany“.

V roce 2008 obec odkoupila bývalou kovárnu na návsi. Tento objekt byl následně zbourán a na jeho místě se nyní nachází park s altánem, lavičkami a zelení. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 300.000,-Kč SDH Osová Bítýška na nákup nového hasičského vozu.

V roce 2009 byla dokončena výstavba lávky přes potok za prodejnou.

V roce 2010 byla vybudována a následně zkolaudována polní cesta okolo vodojemu.

V roce 2011 obec odkoupila další chátrající dům na návsi a po jeho demolici získala náves novou tvář. V témže roce proběhla oprava dláždění břehů rybníčku na návsi. Dále s přispěním státní dotace došlo k opravě kamenného kříže u „Dvou kaštanů“.

V roce 2012 byla provedena přeložka optického kabelu v lokalitě „Tři kaštany“ a také byla v této části obce schválena změna dopravního značení. Na budově obecního úřadu byla opravena část střechy.

Obec věnovala v roce 2014 finanční dar farnosti Osová Bítýška na opravu varhan ve výši 90 000,- Kč.

V roce 2015 zastupitelstvo obce odsouhlasilo záměr na vytvoření obecního znaku a obecní vlajky. 22.6.2016 došlo k předání dekretu k užívání obecní vlajky a obecního znaku, který starostce obce Ing.Květuši Dubjukové předal předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. V tomto roce započaly přípravy na realizaci lávky přes potok v lokalitě u bývalého mlýna.

V roce 2017 bylo hřiště na návsi osazeno 3 venkovními posilovacími stroji a pro nejmenší byla pořízena houpačka. V prosinci 2017 předala stavební firma lávku přes potok a související chodník s komunikací obci a následně úspěšně proběhla kolaudace. V témže roce byla provedena výměna 2 rozvaděčů veřejného osvětlení.

Rok 2018 byl věnován především vybudování nového dětského hřiště v lokalitě „Tři kaštany“. Dále bylo dokončeno oplocení nádvoří obecního úřadu. Obec přispěla částkou 70.000,-Kč SDH v Osové Bítýšce na nákup nového mikrobusu Ford. 28.10. byla vysazena lípa k výročí vzniku Československé republiky.

Na jaře roku 2019 proběhl ořez líp na návsi. U Pelgramského rybníka byla vybudována lávka přes potok. U dětského hřiště v lokalitě „Tři kaštany“ byl postaven dřevěný altán a opravena strouha na odvod vody.

V roce 2020 došlo pod dětským hřištěm v lokalitě ,,Tři kaštany" k úpravě plochy a výsadbě dřevin. V červnu došlo k zastřešení kontejneru u Pelgramského rybníka a dále byla instalována nová kovová lávka k požeráku. Koncem zaří započaly práce na revitalizaci území v části katastru zvané Kameničky.

© 2020 všechna práva vyhrazena, Obec Záblatí
Vyrobil Tomáš Mička