KONTAKTY OÚ

Telefon: 605 538 420

Datová schránka
ID: fzja8hz

Adresa:
Záblatí 47, 594 53

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Středa: 18:00 - 19:00
 

Newsletter

Nechte se informovat o novinkách v obci Záblatí a zadejte
Tesydo

Úvod > Dokumenty > Ostatní > Lesy nejen obecní

Lesy nejen obecní


   Evropské lesnictví bude svoji historii nejspíše rozdělovat na období před rokem 2018 a po něm. Plošný rozpad smrkových monokultur zastihl odbornou veřejnost a vlastníky lesů nepřipraveny na změnu ekosystémů v takovém rozsahu. Nepřipraveny jak po stránce zákonodárné, ekonomické a sociální, ale co hůř, většinové vnímání veřejnosti není v dostatečné míře ztotožněno s tvůrčí silou přírody.
  Zatím, co bychom se již měli konkrétně bavit o budoucí podobě lesů, o dopadech kalamity na zemědělství, na stav spodních vod a nenahraditelnosti lesa při usměrňování klimatu, řešíme zbytečně malicherné spory o tom, jestli přiletěl kůrovec od sousedů či nikoliv. Příroda jasně ukázala člověku, že potřebuje být rozmanitá. V druhově a věkově rozrůzněném lese je základ mechanické stability, koloběhu živin v půdě, a odolnosti vůči výkyvům.
   Nadešla chvíle změnit nezdravý pohled na suché sterilní kůrovcové souše a začít je chápat jako dočasný kryt půdy a ochranu neprokořeněných stromů odolávajících kalamitě uvnitř porostu. Je třeba pochopit, že bříza, osika, jeřáb a jiné přípravné dřeviny jsou vybaveny k okamžité ochraně půdy a nově vznikajícího lesa v jejich mateřské náruči. Nepokrytecky si přiznat, že žádný myslivecký managment nemůže nahradit vyvážený vztah lesa, šelem a zvěře.
   Bude ještě pár desetiletí trvat, než pochopíme, že příroda nepotřebuje nás, ale my potřebujeme přírodu. Že je to otázka přežití. Pokud se ovšem chceme našim dětem podívat zpříma do očí, máme nyní jedinečnou možnost nechat tvořit přírodu a s pokorným údivem pozorovat.

Jiří Nohel-hajný

© 2020 všechna práva vyhrazena, Obec Záblatí
Vyrobil Tomáš Mička